ontwerp waterberging park Bijdorp

ontwerp waterberging en speellandschap park Bijdorp Schiedam ontwerp waterberging en natuurlandschap De opdracht voor atelier Ondertussen is gewijzigd in het ontwerp voor een herstructurering van het park met een waterberging van 5000m3. Het ontwerp is een...

participtie park Bijdorp

Participatie park Bijdorp Schiedam Bewonersparticipatie Wel of geen natuurspeelplek? Het park was verwilderd, donker en eng. De scouting BvH had subsidie gekregen voor een natuurspeelplek. Atelier Ondertussen is samen met de Stadstuinier ingehuurd om alle bewoners bij...